Algemene voorwaarden debolderkar.nl

  • Een tweedehands fiets is een uniek product. Het kan zijn dat op moment van bestellen de fiets in de winkel verkocht wordt. Wanneer dit het geval is krijgt u uw geld direct terug.
  • Bij alles waar garantie staat geldt uitsluitend fabrieksgarantie;
  • Gebruikte fiets gekocht, na gezien, getest en goed bevonden te hebben;
  • Debolderkar.nl heeft de op deze website getoonde informatie met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen;
  • Debolderkar.nl geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites;
  • De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal en logo's zijn eigendom van of in licentie bij debolderkar.nl en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht;
  • De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site;
  • De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële, privé- doeleinden;
  • Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van debolderkar.nl

Top