Disclaimer

De website debolderkar.nl behoort toe aan De Bolderkar. De Bolderkar heeft haar hoofdlocatie in Eindhoven en is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 17241046.

De Bolderkar

Algemeen
De inhoud van de pagina’s op onze website debolderkar.nl kan door ons op ieder moment en zonder voorafgaande mededeling worden verwijderd of gewijzigd. De informatie op de website is bovendien bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
Hoewel wij bij de Bolderkar streven naar een continu actuele en juiste inhoud van de webpagina’s op debolderkar.nl, bestaat er altijd een mogelijkheid dat bepaalde informatie op onze website (na verloop van tijd) onvolledig en/of niet (meer) juist is. Voor de voortdurende volledigheid, actualiteit en juistheid van de door ons op de website aangeboden materialen kunnen wij niet instaan. Zo zijn wij niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te ontstaan en enig verband houdt met het gebruik van onze website.

Rechten
Tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld, komt het auteursrecht op de content op debolderkar.nl toe aan De Bolderkar. Niets van onze teksten, beelden en ontwerpen mag daarom zonder toestemming van ons, De Bolderkar, worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt.


Top